Pubilla i Hereu

- Proclamació Pubillatge de Ripoll